Tijl Damen
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)
Luister het lied 'Een Kleuter Is Geen Schoolkind'
De website van de Werkgroep Steungroep Kleuteronderwijs
(Advertentie)
Download de poster 'Kleuter?' in A3 of A4-formaat.

De werkgroep strijdt voor de erkenning van kleutergericht onderwijs. Hij wil ervoor zorgen dat de kleuterperiode als aparte ontwikkelingsfase opnieuw een plaats krijgt in het Nederlandse onderwijs(beleid).


De werkgroep wil een halt toeroepen aan de toename van onderwijsmethoden, programma’s en toetsen waarin van kleuters alleen maar vermeerdering van feitenkennis wordt verwacht in plaats van persoonlijke ontwikkeling.


Een liefdevolle omgeving, waarin kinderen zich op hun unieke, eigen wijze mogen en kunnen ontwikkelen en waarin de leerkracht oog mag hebben voor al hun specifieke talenten is hard nodig – deze vormt namelijk hét fundament voor een respectvolle samenleving.

(Advertentie)
Apple Hardware winterdeals
Is jouw school klaar voor 2024? Ontdek deApple-bundels bij de Rolf groep!
(Advertentie)
Download liedjes en albums van Tijl Damen via iTunes
Download de poster 'Blokken' in A3 of A4-formaat.
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)